Ana sayfa ÜrünlerMoleküler Genetik Analiz

Moleküler Genetik Analiz

(9)
200 µL Lentivirus Stok Özel Lentivirus Üretimi Moleküler Genetik Analiz

200 µL Lentivirus Stok Özel Lentivirus Üretimi Moleküler Genetik Analiz

Giriş Moleküler biyoloji teorisinin ve teknolojisinin (özellikle rekombinant DNA teknolojisi) hızla ...

20 ng / μl MRPP 20 μl Metajenom Sekanslama Moleküler Genetik Analiz

20 ng / μl MRPP 20 μl Metajenom Sekanslama Moleküler Genetik Analiz

Giriş Doğal mikroorganizmaların% 99'dan fazlası klonik olarak izole edilemez ve kültürlenemez...

2μg RNA 2 μg DNA Yüksek Verimli Taze Hücre NGS Yeni Nesil Sıralama

2μg RNA 2 μg DNA Yüksek Verimli Taze Hücre NGS Yeni Nesil Sıralama

Giriş Yüksek verimli sekanslama, klon kompleks özelliği olarak büyük ölçekli bir segregasyon pop...

Epigenomik Profilleme DNA Metilasyonu Azaltılmış 50 mg Temsil Bisülfit Sekanslama

Epigenomik Profilleme DNA Metilasyonu Azaltılmış 50 mg Temsil Bisülfit Sekanslama

Giriş Metilasyon, bir nükleik asidi modifiye etmek için önemli bir yöntemdir.Metillenmiş bir n...

1 ml Mikrosatellit 100 mg Genotipleme Kısa Tandem Tekrarları

1 ml Mikrosatellit 100 mg Genotipleme Kısa Tandem Tekrarları

Giriş Kısa tandem tekrarları (STR) olarak da bilinen mikrosatellitler, genetikte yaygın olarak ...

Tek Nükleotid Polimorfizmi SNP Genotying Moleküler Genetik Analiz

Tek Nükleotid Polimorfizmi SNP Genotying Moleküler Genetik Analiz

Giriş Genotipleme, bir organizmanın genetik yapısını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.Bu y...

20µl PCR Reaksiyonları 5μg RNA Kantitatif PCR Moleküler Genetik Analiz

20µl PCR Reaksiyonları 5μg RNA Kantitatif PCR Moleküler Genetik Analiz

Giriş QPCR'de DNA amplifikasyonu, PCR'nin her döngüsünde izlenir.DNA amplifikasyonun log lineer faz...

Situ Hibridizasyonunda 10µG DNA Hücresel Kromozom 10kb Klon Floresan

Situ Hibridizasyonunda 10µG DNA Hücresel Kromozom 10kb Klon Floresan

Giriş floresan yerinde1980'lerde geliştirilen hibridizasyon (FISH), kromozomu yüksek derecede ...

TALEN Hedeflenmiş Nakavt Moleküler Genetik Analiz

TALEN Hedeflenmiş Nakavt Moleküler Genetik Analiz

Giriş Genom manipülasyonu, endojen kromozomal DNA'yı spesifik olarak modifiye etmek için kullan...

Page 1 of 1